Schrijven

Thema’s als handicap, neurodiversiteit en autisme doen me in mijn pen kruipen, net zoals topics als klimaatrechtvaardigheid en degrowth. Naast academische publicaties in vaktijdschriften schrijf ik opinies en essays in kranten, tijdschriften en onlinemedia voor een breed of meer afgelijnd publiek.

Eerder werk is gepubliceerd in onder meer De Standaard, De Morgen, Jacobin Nederland, Knack, Rekto:Verso en MO* Magazine.

Je kan me contacteren via gertjan.vanaken@kuleuven.be om een samenwerking te bespreken.


Handicap en neurodiversiteit

Februari 2023, Planet Health. Interview, met Kaat Winters.
“Mensen met een chronische ziekte fungeren als een soort van kanarie in de kolenmijn”

Mei 2022, The Polyphony. Review, met Lisanne Meinen en Tessa Vannieuwenhuyze.
Differing Bodyminds: Setting the Scene For Crip Studies in the Low Countries
& “Living Through the Crip Conundrum”: Differing Bodyminds Event Review, Part 2

Februari 2022, Knack. Opinie, met Kaat Winters.
Mijn ziekte is zeldzaam, maar de noodzakelijke maatschappelijke omslag belangt ons allemaal aan.

Juli 2021, Rekto:Verso. Essay, met Leni Van Goidsenhoven.
CRIP. Over de aantrekkelijkheid van kreupele lichamen

April 2021, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Essay, met Leni Van Goidsenhoven.
Autisme als meerduidig en politiek fenomeen.


Klimaat, degrowth en activisme

December 2023, De Standaard. Opinie
Groene groei is het nieuwe klimaatontkennen

December 2023, De Standaard. Opinie
We moeten blijven protesteren, tot we niet meer te stoppen zijn

December 2023, De Standaard. Opinie
Het klimaat is geen wedstrijdje

Juni 2023, De Tijd. Interview.
Kan een krimpende economie de planeet redden?

November 2022, De Morgen. Opinie, met o.a. Sébastien Hendrickx en Adelaïde Charlier.
De echte onredelijken? Regeringsleiders die verantwoordelijkheid voor ecologische crisis in schoenen van geëngageerde burgers schuiven

November 2022, De Tijd. Interview.
De nieuwe klimaatactivisten: ‘Fossiele installaties zijn het volgende doelwit’

November 2022, Knack. Opinie, met Giulia Di Rienzo, Daniel Jones, Daan Kenis, Lisanne Meinen en Emma Moormann.
Waarom verkiest UAntwerpen een extreemrechtse lezing boven haar eigen lessen én de garantie op een veilige werkomgeving?

Maart 2022, De Standaard. Opinie, met o.a. Sandrine Mairesse, Jonas Van Der Slycken en Sébastien Hendrickx.
De schoonste energie is de energie die we niet verbruiken

Oktober 2021, Knack. Opinie.
Alle doemscenario’s worden bovengehaald om maar niet te hoeven spreken over minder energieverbruik.

November 2020, De Standaard. Interview.
We kleuren buiten de lijnen, maar staan midden in de maatschappij.

Mei 2019, Knack. Opinie, met Ewoud Vandepitte.
Beste burgemeesters, investeringen in Fluxys ondergraven de beloftes voor klimaatactie.

Oktober 2018, De Tijd. Interview.
De Balans | Gert-Jan Vanaken

Mei 2018, Veto, opinie.
Het bedrijf KU Leuven als duurzaam voorbeeld: zet het zoden aan de dijk?

November 2016, Knack. Opinie, met Mathieu Blondeel.
Om het klimaat te redden moeten we gelukkig niet wachten op een nieuwe klimaattop.

Februari 2016, MO* Magazine. Opinie.
Een standbeeld voor Schauvliege.

November 2015, MO* Magazine. Reportage.
De Noorse elektrische (r)evolutie