Onderzoek

In juni 2023 heb ik mijn doctoraatsproefschrift verdedigd en de titel behaald van doctor in de wijsbegeerte (Universiteit Antwerpen) en doctor in de pedagogische wetenschappen (KU Leuven).

Tussen 2018 en 2023 onderzocht ik hoe goede en rechtvaardige vroege autismezorg eruit kan zien wanneer men autisme niet langer als een stoornis, maar als een expressie van neurodiversiteit beschouwt.

Voor dat proefschrift heb ik empirisch werk in de vorm van interviewstudies gecombineerd met meer theoretisch werk waarin ik feministische bio-ethiek, crip theorie en disability studies heb samengebracht.

Het proefschrift besluit met een oproep, niet tot afschaffing, maar tot hervorming van klinische autismezorg en formuleert enkele concrete richtlijnen om tot neurodiversiteitsaffirmatieve zorg te komen.

Deze video (25min, Nederlands) biedt een toegankelijk overzicht van mijn proefschrift.


In huidig onderzoek werk ik samen met collega’s en met autistische belangenbehartigers en neurodiversiteitsdenkers aan de ontwikkeling van een nieuwe, meer emanciperende vorm van autisme psycho-educatie. We doen dat onder de noemer van het EPANEMA-project, gefinancierd door het FWO (2022-2026).

Daarnaast wil ik graag mijn academische en activistische werk samenbrengen door na te denken welke zieke, gehandicapte en neurodivergente kennis en ervaringen essentieel zijn -maar veelal onbelicht blijven- in de sociale en ecologische transformatie naar een samenleving waar goede levens mogelijk zijn binnen de grenzen van de planeet. Hier een eerste aanzetje.


2023 Frontiers in Psychology, met Themis Pantazakos.
Addressing the Autism Mental Health Crisis: The Potential of Phenomenology in Neurodiversity-affirming Clinical Practices

2023 Journal of Autism and Developmental Disorders,
met Ilse Noens, Kristien Hens, Jean Steyaert, Lotte Van Esch, Petra Warreyn.
The earlier, the better? An in-depth interview study on the ethics of early detection with parents of children at an elevated likelihood for autism.

2022. Journal for Gender Studies.
Cripping vulnerability: A disability bioethics approach to the case of early autism interventions.

2022. Developmental Medicine And Child Neurology. Kris Evers, Jarymke Maljaars, Hadewych Schepens en Ilse Noens.
Conceptualization of Quality of Life in autistic individuals.

2021. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Met Leni Van Goidsenhoven. Autisme als meerduidig en politiek fenomeen: een disability studies perspectief

2020. European Child & Adolescent Psychiatry. Met Ilse Noens, Kristien Hens, Jean Steyaert, Lotte Van Esch, Herbert Roeyers, Petra Warreyn.
Ethics of returning children’s individual research findings: from principles to practice.

2018. International Journal of Environmental Research and Public Health. Met Marina Danckaerts.
Impact of Green Space Exposure on Children’s and Adolescents’ Mental Health: A Systematic Review.

2017. European Respiratory Journal. Met Bassinet, L., Boon, M., Mani, R., Honore, I., Papon, J-F., Cuppens, H., Jaspers, M., Lorent, N., Coste, A., Escudier, E., Amselem, S., Maitre, B., Legendre, M., Christin-Maitre, S.
Infertility in an adult cohort with primary ciliary dyskinesia: phenotype-gene association.